دسترسی سریع
ولی درهمی

ولی درهمی

استاد، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۶دانشگاه تربیت مدرسمهندسی برق (برق - کنترل و مدل‌سازی)
کارشناسی ارشد۱۳۷۵۱۳۷۷دانشگاه تربیت مدرسمهندسی برق (برق - کنترل)
کارشناسی۱۳۷۰۱۳۷۵دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق (برق - کنترل)

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدعضو شورای برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشگاه
1396-دانشگاه یزدعضو هیئت علمی وابسته دانشکده فیزیک
1401-دانشگاه یزددبیر کارگروه تخصصی و عضو گروه بازدیدکننده نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های پژوهش و فناوری
1400-دانشگاه یزدعضو کارگروه ورزش کارکنان دانشگاه
13981400دانشگاه یزدمعاون پژوهشی و فناوری
13981398دانشگاه یزدمدیر امور پژوهشی
13961398دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی کامپیوتر
13871389دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سیستم‌های فازی
هوش مصنوعی گسترده
هوش مصنوعی
مبانی فناوری اطلاعات
سیستم‌های خبره و مهندسی دانش

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
هدايت ربات متحرك
كنترل بازوهاي ربات
توسعه روشهاي يادگيري تقويتي گسسته و پيوسته
ساخت سنسورهايي همچون دماسنج،‌ رطوبت سنج، و- معماري سازماني

اطلاعات تماس

vderhami [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/derhami ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۳
31232365 38200145
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 16)