لینک های ضروری
ولی درهمی
استاد، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی

1. طراحي و اجراي سيستم مونيتورينگ پارامترهاي كيفي گچ برگ (1398/09/23)

2. پژوهش روي جمع آوري، مصور سازي، و تحليل داده‌هاي سيستم رطوبت سنج قرار گرفته بعد از خشك كن (1398/04/18)

3. طرح پژوهشي تدوين معماري سازماني سرويس گراي شهرداري يزد (1397/09/18)

4. بررسي روشها و تدابير ارتقا دانش امنيت سايبري دانشجويان دانشگاه يزد (1397/02/01)

5. ارائه خدمات مشاوره پژوهشي در حوزه امن سازي پرتال هاي سازماني و كشف آسيب پذيري هاي سيستم هاي مديريت محتوا (1394/03/30)

6. مطالعه، برنامه ريزي و راه‌اندازي سامانه مديريت اطلاعات هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان يزد به منظور ثبت و انعكاس آمار و اطلاعات دانشگاه‌هاي سطح استان (1394/02/01)

7. استخراج عوامل كدهاي خرابي دستورالعمل هاي بازديد ترانسفورماتورها و ارائه راهكار مبتني بر آن جهت هوشمند سازي زمان و موارد بازديد (1393/12/21)

8. پيش بيني نرخ خاموشي هاي نخواسته در مناطق مختلف استان يزد با استفاده از شبكه هاي عصبي فازي (1393/04/17)

9. آزمايشگاه امنيت آپا (1390/11/08)

10. تعيين ستون فقرات مجازي توزيع شده بصورت هوشمند در شبكه هاي حسگر بي سيم ()

11. تحقيق روي نحوه ساخت سنسور رطوبت سنج موضعي بدون تماس براي گچ برگ ()

12. تدوين پروپوزال پژوهش روي جمع آوري، مصورسازي و تحليل داده هاي سيستم رطوبت سنج قرار گرفته بعد از خشك كن ()