لینک های ضروری
ولی درهمی
دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی

1. طرح پژوهشی تدوین معماری سازمانی سرویس گرای شهرداری یزد (1397/09/18)

2. ارائه خدمات مشاوره پژوهشی در حوزه امن سازی پرتال های سازمانی و کشف آسیب پذیری های سیستم های مدیریت محتوا (1394/03/30)

3. استخراج عوامل کدهای خرابی دستورالعمل های بازدید ترانسفورماتورها و ارائه راهکار مبتنی بر آن جهت هوشمند سازی زمان و موارد بازدید (1393/12/21)

4. پیش بینی نرخ خاموشی های نخواسته در مناطق مختلف استان یزد با استفاده از شبکه های عصبی فازی (1393/04/17)

5. آزمایشگاه امنیت آپا (1390/11/08)

6. تعیین ستون فقرات مجازی توزیع شده بصورت هوشمند در شبکه های حسگر بی سیم ()

7. مطالعه، برنامهریزی و راه‌اندازی سامانه مدیریت اطلاعات هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان یزد به منظور ثبت و انعکاس آمار و اطلاعات دانشگاه‌های سطح استان ()

8. تحقیق روی نحوه ساخت سنسور رطوبت سنج موضعی بدون تماس برای گچ برگ ()

9. بررسی روشها و تدابیر ارتقا دانش امنیت سایبری دانشجویان دانشگاه یزد ()