لینک های ضروری
روح‌الله دوست‌حسینی

روح‌الله دوست‌حسینی

استادیار، دانشکده مهندسی برق - بخش الکترونیک و کنترل

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۹۰دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق کنترل
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۴دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق کنترل
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه یزدمهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13951397دانشگاه یزدرئیس گروه کارآفرینی، پژوهش‌های کاربردی و ارتباط با صنعت
13931395دانشگاه یزدرئیس بخش برق قدرت و الکترونیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سیستم‌های کنترل خطی
کنترل مدرن
کنترل بهینه
ریاضی مهندسی پیشرفته
مدارهای الکتریکی ۲
آزمایشگاه کنترل خطی
مبانی مهندسی برق
آشنایی با مهندسی برق

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
کنترل بهینه
بهینه‌سازی عددی
رباتیک
کنترل هوشمند
کنترل سیستم‌های صنعتی
انرژی‌های تجدیدپذیر
مدیریت انرژی

اطلاعات تماس

dosthosseini [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/dosthosseini ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۱
31233334 38200144