لینک های ضروری
الهام عباسی هرفته

الهام عباسی هرفته

استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش علوم کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۰۱۳۹۵دانشگاه صنعتی امیرکبیرعلوم کامپیوتر
کارشناسی ارشد۱۳۸۸۱۳۹۰دانشگاه صنعتی امیرکبیرعلوم کامپیوتر
کارشناسی۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه یزدعلوم کامپیوتر

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی
برنامه‌نویسی پیشرفته
هوش مصنوعی
برنامه‌نویسی به زبان C

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
یادگیری ماشین
بازشناسی الگو
سیستم‌های هوشمند
بیوانفورماتیک

اطلاعات تماس

e.abbasi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/e.abbasi
https://pws.yazd.ac.ir/e.abbasi ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
31233892