دسترسی سریع
الهام عباسی هرفته

الهام عباسی هرفته

استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش علوم کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۰۱۳۹۵دانشگاه صنعتی امیرکبیرعلوم کامپیوتر
کارشناسی ارشد۱۳۸۸۱۳۹۰دانشگاه صنعتی امیرکبیرعلوم کامپیوتر
کارشناسی۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه یزدعلوم کامپیوتر

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرئیس بخش علوم کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی
برنامه‌نویسی پیشرفته
هوش مصنوعی
برنامه‌نویسی به زبان C

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
يادگيري ماشين
داده كاوي و محاسبات نرم
بيوانفورماتيك

اطلاعات تماس

e.abbasi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/e.abbasi ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
31232713 38210695
اتاق مجازی