دسترسی سریع
سعید ابراهیمی

سعید ابراهیمی

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش دینامیک و کنترل

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه اشتوتگارتمهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد۱۳۷۹۱۳۸۱دانشگاه تهرانمهندسی مکانیک
کارشناسی۱۳۷۵۱۳۷۹دانشگاه شیرازمهندسی مکانیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13951396دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک
13881389دانشگاه یزدمعاون گروه مهندسی مکانیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
دینامیک پیشرفته
محاسبات عددی پیشرفته
دینامیک محاسباتی پیشرفته
رباتیک پیشرفته
دینامیک محاسباتی
طراحی مکانیزم‌ها
رباتیک
ارتعاشات
دینامیک
استاتیک

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ربات هاي برون پوش بازو
ربات كاوشگر چرخ دار
فيكسچرهاي بازو و كتف در عملهاي جراحي

اطلاعات تماس

ebrahimi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/ebrahimi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۸
31232621 38212781
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 17)