دسترسی سریع
احسان حسینی

احسان حسینی

استادیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش اکتشاف

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13901395دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی نفت - اکتشاف
کارشناسی ارشد13861388دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی نفت - اکتشاف
کارشناسی13821386دانشگاه صنعت نفتمهندسی نفت - اکتشاف

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدرئیس بخش اکتشاف
13941397شرکت نفت فلات قاره ایرانکارشناس ارشد اکتشاف نفت
13931394شرکت پارس پترو زاگرسکارشناس ارشد اکتشاف نفت
13921393پژوهشگاه صنعت نفتپژوهشگر ژئوشیمی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ژئوشیمی آلی پیشرفته
زمین‌شناسی نفت
زمین شناسی نفت ایران
زمین شناسی تحت الارضی
مباحث ویژه در اکتشاف نفت
کارتوگرافی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ژئوشيمي اكتشاف منابع هيدروكربني
ژئوشمي مخازن هيدروكربني
زمين شناسي تحت الارضي

اطلاعات تماس

ehosseiny [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/ehosseiny/fa ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۰۸
31232513
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 3)