دسترسی سریع
اسفندیار اختیاری

اسفندیار اختیاری

دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش فناوری نساجی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۵۱۳۸۰دانشگاه صنعتی امیرکبیرتکنولوژی
کارشناسی ارشد۱۳۷۰۱۳۷۲دانشگاه صنعتی امیرکبیرتکنولوژی
کارشناسی۱۳۶۳۱۳۶۸دانشگاه صنعتی امیرکبیرتکنولوژی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1391-سازمان هواپیمایی کشوریخلبان هواپیما و هلیکوپترهای فوق سبک
1387-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیصاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه پارس نامه
1387-وزارت علوم، تحقیقات و فناوریرئیس گروه پژوهشی یادگار باستان
1387-مجلس شورای اسلامیرییس کمیته پژوهش و فناوری
1387-مجلس شورای اسلامینماینده مجلس شورای اسلامی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تدریس: مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T.)، کارآفرینی، ایجاد کسب و کار کوچک، خلاقیت و نوآوری، مدیریت پروژه، کنترل، تجزیه و تحلیل داده‌ها
دروس تخصصی ارائه: کنفرانس‌ها، سمینارها، همایش‌ها و کارگاه‌های تخصصی و آموزشی
هدایت: پایان نامه‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

eekhtiyari [at] yazd.ac.ir
http://www.eekhtiyari.ir/persian/index.php ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۰۶
31232629 38209817
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 4)