دسترسی سریع
سیده زینب عمادیان رضوی

سیده زینب عمادیان رضوی

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه معماری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۰دانشگاه شهید بهشتیمعماری
کارشناسی ارشد-۱۳۸۵دانشگاه شهید بهشتیمعماری
کارشناسی۱۳۷۷-دانشگاه شهید بهشتیمعماری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدسرپرست مرکز پژوهشی بین‌المللی بادگیر
1396-پردیس آزادی دانشگاه یزددبیر شورای تخصصی گروه‌های آموزشی هنر و معماری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تنظیم شرایط محیطی
تاسیسات الکتریکی
مقدمات طراحی معماری ۲
طراحی معماری ۲
معماری هم‌ساز با اقلیم
روش تحقیق

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
- فن آوري بادگيرها و معاصر سازي بادگير
- معماري زمين پناه
- مميزي انرژي در ساختمان ها
- نور روز در معماري

اطلاعات تماس

z_emadian [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/emadian ساختمان دانشکده هنر و معماری
31234523 ۳۶۲۲۴۲۲۹
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 1)