دسترسی سریع
مهدی انتظام

مهدی انتظام

دانشیار، گروه مهندسی شیمی و پلیمر - گروه مهندسی شیمی و پلیمر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۰پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایرانمهندسی پلیمر (صنایع پلیمر)
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه صنعتی سهند تبریزمهندسی پلیمر (صنایع پلیمر)
کارشناسی۱۳۷۶۱۳۸۰دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی شیمی (صنایع پلیمر)

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدمسئول راه‌اندازی مرکز رشد
13981399دانشگاه یزدسرپرست مرکز رشد جامع دانشگاه
13961399دانشگاه یزدرئیس اداره نوآوری مدیریت امور فناوری
13901392مجتمع پژوهشی ایران مرکزی (یزد)مدیر بخش تحقیقات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آلیاژهای پلیمری
فرآیند شکل‌دهی پلیمرها
رئولوژی پلیمرها
مهندسی پلاستیک
مهندسی الاستومر
شیمی فیزیک پلیمرها
بیوپلیمرها

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ساخت و برسي خواص آلياژهاي پليمري
كاربرد پرتوفرآوري در مهندسي پليمر
ساخت و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي پليمري
كاربرد پليمرهاي زيستي در پزشكي (هيدروژل هاي پليمري و مهدسي بافت)

اطلاعات تماس

m.entezam [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/m.entezam/en ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۱۰۴
۳۱۲۳۳۶۸۵ - 31233842 38200147
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 13)