دسترسی سریع
احمد‌رضا اسلامی‌زاده

احمد‌رضا اسلامی‌زاده

مربی، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
کارشناسی ارشد۱۳۶۸۱۳۷۱دانشگاه شیرازآموزش زبان انگلیسی
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۶دانشگاه شیراززبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13831387دانشگاه یزدمعاون گروه زبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
دروس زبان عمومی برای کلیه رشته‌ها
گفت و شنود ۱، ۲
دروس ترجمه بررسی آثار ترجمه شده اسلامی ۱،‌ ۲
متون برگزیده نثر ادبی
کاربرد اصطلاحات در ترجمه

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
زبان و فرهنگ، اختلاف فرهنگها
بلاغت كلامي در قران

اطلاعات تماس

eslamizadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۱۸
3123۴۱۴۳ 3123۴۱۴۳
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 1)