لینک های ضروری
احمد‌رضا فقیه خراسانی

احمد‌رضا فقیه خراسانی

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۸دانشگاه صنعتی شریفمهندسی مکانیک تبدیل انرژی
کارشناسی ارشد۱۳۷۹۱۳۸۱دانشگاه صنعتی شریفمهندسی مکانیک تبدیل انرژی
کارشناسی۱۳۷۵۱۳۷۹دانشگاه صنعتی شریفمهندسی مکانیک سیالات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1393-پارک علم و فناوری یزدمعاون فناوری
13901393دانشگاه یزدرییس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
13901390پارک علم و فناوری یزدمعاون پشتیبانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
انتقال حرارت ۱، ۲
ترموديناميک ۱، ۲
آزمایشگاه ترمودینامیک
سیالات ۱
پدیده‌های انتقال
ماشین‌های حرارتی
نيروگاه حرارتي
موتورهای احتراق داخلی
روش تحقیق
ترمودینامیک پیشرفته
انرژی‌های تجدید‌پذیر
طراحی سیستم‌های انرژی‌های تجدیدپذیر

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
انرژی‌های تجدید‌پذیر
نیروگاه‌های حرارتی
دینامیک سیالات محاسباتی
دینامیک سیالات تجربی
بیو مکانیک

اطلاعات تماس

faghih [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/faghih
https://pws.yazd.ac.ir/faghih ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۲
31232561 38212781