دسترسی سریع
احمد‌رضا فقیه خراسانی

احمد‌رضا فقیه خراسانی

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۸دانشگاه صنعتی شریفمهندسی مکانیک تبدیل انرژی
کارشناسی ارشد۱۳۷۹۱۳۸۱دانشگاه صنعتی شریفمهندسی مکانیک تبدیل انرژی
کارشناسی۱۳۷۵۱۳۷۹دانشگاه صنعتی شریفمهندسی مکانیک سیالات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدرئیس اداره نوآوری و سرپرست مرکز رشد جامع دانشگاه
1399-دانشگاه یزدسرپرست و مسئول راه‌اندازی پردیس فناوری و صنعتی
1397-دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های پژوهشی و فناوری استان
14001401دانشگاه یزدسرپرست معاونت فناوری و نوآوری
13931398پارک علم و فناوری یزدمعاون فناوری
13901393دانشگاه یزدرییس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
13901390پارک علم و فناوری یزدمعاون پشتیبانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
انتقال حرارت ۱، ۲
ترموديناميک ۱، ۲
آزمایشگاه ترمودینامیک
سیالات ۱
پدیده‌های انتقال
ماشین‌های حرارتی
نيروگاه حرارتي
موتورهای احتراق داخلی
روش تحقیق
ترمودینامیک پیشرفته
انرژی‌های تجدید‌پذیر
طراحی سیستم‌های انرژی‌های تجدیدپذیر

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
انرژي هاي تجديد پذير
بررسي تجربي پديده هاي انتقال حرارت و سيال
آب شيرين كن ها
سرمايش طبيعي

اطلاعات تماس

faghih [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/faghih ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۲
31232561 38212781
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 14)