دسترسی سریع
محمدجواد  فخر‌آبادی

محمدجواد فخر‌آبادی

مربی، گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
کارشناسی ارشد۱۳۷۹۱۳۸۳حوزه علمیه قمفقه و اصول
کارشناسی۱۳۷۳۱۳۷۷حوزه علمیه قمفقه و اصول

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آیین زندگی
دانش خانواده
اخلاق اسلامی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
اخلاق وتربيت
تفسير

اطلاعات تماس

fakhrabadi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/fakhrabadi ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233278 38211753
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )