دسترسی سریع
محمدباقر فخر‌زاد

محمدباقر فخر‌زاد

دانشیار، گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۷دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی صنایع
کارشناسی ارشد۱۳۶۵۱۳۶۸دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی صنایع
کارشناسی۱۳۵۷۱۳۶۴دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی صنایع- تولید صنعتی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
SCM (دکتری)
مدیریت منابع انسانی (کارشناسی ارشد)
تئوری توالی عملیات (کارشناسی ارشد)
روش‌های تولید (کارشناسی)
ارزیابی کار و زمان (کارشناسی)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
تصميم گيري قطعي، فازي ، بهينه سازي، اولويت بندي، احتمالي و استوار با اهداف چندگانه
- برنامه ريزي و بهبود سيستم هاي توليدي، مالي، انرژي، سلامت، موجودي و پروژه
مكانيابي، مديريت زنجيره تامين و شبكه توزيع كالا،تخصيص، مسيريابي، زمانبندي و حمل و نقل
شبكه عصبي، مدلهاي داده محور شامل داده كاوي،سيستم خبره،ارزيابي عملكرد، بهبود بهره وري

اطلاعات تماس

mfakhrzad [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/Fakhrzad ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
31232405 38211792
اتاق مجازی