دسترسی سریع
محمدباقر فخر‌زاد

محمدباقر فخر‌زاد

استاد، گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۷دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی صنایع
کارشناسی ارشد۱۳۶۵۱۳۶۸دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی صنایع
کارشناسی۱۳۵۷۱۳۶۴دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی صنایع- تولید صنعتی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1401-دانشگاه یزدمدیر برنامه، بودجه و تحول اداری
1400-دانشگاه یزدرئیس بخش بهینه‌سازی سیستم

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
SCM (دکتری)
مدیریت منابع انسانی (کارشناسی ارشد)
تئوری توالی عملیات (کارشناسی ارشد)
روش‌های تولید (کارشناسی)
ارزیابی کار و زمان (کارشناسی)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
تصميم گيري قطعي، فازي ، بهينه سازي، اولويت بندي، احتمالي و استوار با اهداف چندگانه
- برنامه ريزي و بهبود سيستم هاي توليدي، مالي، انرژي، سلامت، موجودي و پروژه
مكانيابي، مديريت زنجيره تامين و شبكه توزيع كالا،تخصيص، مسيريابي، زمانبندي و حمل و نقل
شبكه عصبي، مدلهاي داده محور شامل داده كاوي،سيستم خبره،ارزيابي عملكرد، بهبود بهره وري

اطلاعات تماس

mfakhrzad [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/Fakhrzad ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
31232405 38211792
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 21)