دسترسی سریع
محمدباقر فخر‌زاد
استاد، گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم