لینک های ضروری
محمدباقر فخر‌زاد
دانشیار، گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم

1. ارائه مدل دوهدفه برای مدیریت انرژی در سیستم هاب انرژی پایدار با در نظر گرفتن ارزش در معرض ریسک شرطی

فاطمه ادینه کلات, محبوبه هنرور, محمدباقر فخرزاد (1398).، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها، مشهد

2. ارائه مدل مکانیابی هاب زنجیره تأمین چندسطحی با محدودیت های همزمان هاب و زنجیره

امیر شفیعی علویجه, محمدباقر فخرزاد, حسن حسینی نسب (1398).، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها، مشهد

3. Integrating Supply Chain Drivers in An r-Allocation p-Hub Median Location Problem

Amir Shafiei Alavijeh, Mohammad Bagher Fakhrzad, Hasan Hosseini Nasab (2019)., 5th International Conference on Industrial and Systems Engineering, مشهد

4. زمانبندی دومرحله ای فلوشاپ مونتاژ با سیستم تحویل و دسته بندی با محدودیت ظرفیت

محمدباقر فخرزاد, سیدعلی شرف الاسلامی, فریبا گودرزیان (1398).، دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، بابلسر

5. توسعه یک مدل برنامه ریزی ریاضی به منظور مسیریابی برداشت سفارش با در نظر گرفتن فاکتورهای انسانی

محمدباقر فخرزاد, فاطمه غلامی اهنگران (1398).، دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، بابلسر

6. ارائه مسئله زمانبندی در محیط جریان کارگاهی با خطوط تولید موازی با در نظر گرفتن نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان

محمدباقر فخرزاد, سبا جوان پور, فریبا گودرزیان (1398).، دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، بابلسر

7. ارائه مسأله یکپارچه برنامه ریزی، زمانبندی، تولید و نگهداری در فلوشاپ ترکیبی

محمدباقر فخرزاد, سارا صمدزاده یزدی, فریبا گودرزیان (1398).، دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، بابلسر

8. ارائه مدل ریاضی از یک شبکه زنجیره تأمین مکان یابی-موجودی برای محصولات فاسد شدنی با محدودیت های سرمایه، ظرفیت انبار و انتشارات کربن

محمدباقر فخرزاد, پریسا خوشکام, فریبا گودرزیان (1398).، دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، بابلسر

9. ارائه مدل مکانیابی-تخصیص سه سطحی در زنجیره تامین معکوس و رو به جلو

محمدباقر فخرزاد, محسن کریمی, فریبا گودرزیان (1398).، دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، بابلسر

10. حل دومرحله ای مسئله انتخاب تامین کننده، تعیین سیاست قیمت گذاری کاهشی و برنامه ریزی تولید ادغامی در یک زنجیره تامین دو سطحی

سعید دهنوی ارانی, محمدباقر فخرزاد, صابر شمس الدینی دزدان (1397).، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، یزد

11. شناسایی شاخص های بهره وری در سازمان اتوبوسرانی شهر یزد و مقایسه با شهرهای دیگر

محمدباقر فخرزاد, احمد گلزار, محمد جواد قرقچیان (1397).، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، یزد

12. طراحی یکپارچه شبکه توزیع زنجیره تأمین معکوس چند دوره ای/چند محصولی با عدم قطعیت

محمدباقر فخرزاد, شیما کوشش (1397).، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، یزد

13. مسأله مربوط به زمان بندی جریان کارگاهی جایگشتی با استفاده از الگوریتم تکاملی دیفرانسیلی بهبود یافته

محمدباقر فخرزاد, الهه فرحبخش (1397).، یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران، کرمانشاه

14. ارائه ی مدل ریاضی جدید برای زمان بندی مسئله چندهدفه در محیط جریان کارگاهی با تداخل کارها

محمدباقر فخرزاد, مهجبین ارزه گر, لیلا نامداری موسی آبادی (1397).، یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران، کرمانشاه

15. ارائه یک مدل ریاضی برای مسئله زمان بندی زنجیره تامین در محیط جریان کارگاهی و مسئله مسیر یابی وسایل نقلیه

محمدباقر فخرزاد, لیلا نامداری موسی آبادی, مهجبین ارزه گر (1397).، یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران، کرمانشاه

16. طراحی مدل ریاضی جدید برای مسئله فلوشاپ دومرحله ای

محمدباقر فخرزاد, مهسا نکویی, فریبا گودرزیان (1397).، یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران، کرمانشاه

17. در نظر گرفتن موعد تحویل در مساله فلوشاپ جایگشتی با رویکرد بهره وری انرژی

محمدباقر فخرزاد, وحید زینالی (1397).، یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران، کرمانشاه

18. زمانبندی بیماران در مراکز پزشکی مقصد با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

محمدباقر فخرزاد, مهران شفیعی (1397).، یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران، کرمانشاه

19. شناسایی عوامل موثر در استقرار زنجیره تامین سبز در کارخانه تراکتورسازی تبریز با استفاده از روش نقشه شناختی فازی تحت سناریوهای مختلف

محمدباقر فخرزاد, یوسف بابازاده (1396).، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران

20. بررسی تاثیر مدیریت استعداد و مولفه های آن بر عملکرد کارکنان )مورد مطالعه هتل داد شهر یزد

عارف محمدی, محمدباقر فخرزاد, حسن خادمی زارع (1396).، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، تهران

21. توسعه یک مدل برای مسئله زمانبندی تک-ماشین با درنظر گرفتن زمان های زودکرد و دیرکرد کارها و ارسال دسته ای سفارشات

محمدباقر فخرزاد, صابر شمس الدینی دزدان (1395).، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مازندران

22. توسعه یک مدل برای مسئله زمانبندی تک ماشین با درنظر گرفتن زمانهای زودکرد و دیرکرد کارها و ارسال دستهای سفارشات

محمدباقر فخرزاد (1395).، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مازندران

23. ارائه الگوریتمهای دقیق و تقریبی برای مسله زمانبندی تک ماشین با اعمال مدت زمان نگهداریوتعمیرات متغیر وابسته به حجم کار

محمدباقر فخرزاد (1395).، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مازندران

24. ارائه مدلی برای برنامهریزی تولید Job-Shop با جریانات معکوس، با در نظر گرفتن شرایط واقعی

محمدباقر فخرزاد (1395).، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مازندران

25. توسعه یک مدل ریاضی جهت مسئله چیدمان سلولی براساس زمانبندی و تخصیص کارگر

محمدباقر فخرزاد (1395).، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مازندران

26. کمینهسازی حداکثر زمانتکمیل برای مسئلهی جریانکارگاهی بدون وقفه با استفاده از یک مدل ریاضی جدید

محمدباقر فخرزاد (1395).، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مازندران

27. A Multi-stage Stochastic Programming for Redesigning the Relief Logistics Network: A Real Case Study

Hamidreza Rezaei, Hasan Khademi Zare, mahdi bashiri, Mohammad Bagher Fakhrzad (2017)., 2017 CEBU International Conference on Studies in Arts Social Sciences and Humanities,

28. توسعه مدل مس له مکانیابی مسیریابی ظرفیت دار پویا با در نظر گرفتن تقاضای احتمالی برای تحویل و

حسن حسینی نسب, مجتبی ادیبی سده, محبوبه هنرور, محمدباقر فخرزاد (1395).، دومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند، تهران

29. ارائه مدل ریاضی مکانیابی مسیریابی موجودی چند سطحی

حسن خادمی زارع, محمدباقر فخرزاد (1395).، سومین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضی در تحقیق در عملیات، بابلسر

30. بررسی میزان رضایتمندی دارندگان دستگاه های پایانه فروش از کیفیت خدمات ارائه شده با استفاده از مدل سروکوال (مطالعه موردی بانک تجارت کرمان)

محمدباقر فخرزاد (1395).، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، مشهد

31. Supply chain risk management by Risk Efficiency Index

Mohammad Bagher Fakhrzad (2016)., , تهران

32. ارائه مدل یکپارچه و روش ترکیبی برای حل مسله مکانیابی ومسیریابی موجودی چند سطحی توسط فروشنده

حسن خادمی زارع, محمدباقر فخرزاد (1395).، پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، تهران

33. ارایه یک روش بهینه سازی فرا ابتکاری بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله زمانبندی ماشین های موازی

محمدباقر فخرزاد (1395).، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت، تهران

34. سیستم فلوشاپ بدون زمان انتظار با زمانهای آماده سازی وابسته به توالی و محدودیتهای خدمت رسان با هدف حداقل کردن متوسط دیرکردها

محمدباقر فخرزاد (1395).، نهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، شیراز

35. مجموع زمان تکمیل مسئله زمان بندی تک ماشین با در نظر گرفتن مدت زمان نگهداری و تعمیرات وابسته به حجم کار

محمدباقر فخرزاد (1395).، نهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، شیراز

36. بررسی رابطه بین استعداد خستگی شغلی و عدالت سازمانی

محمدباقر فخرزاد (1394).، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها، شیراز

37. طراحی الگویی جدید جهت ارزیابی کارایی نسبی فرایند های شبکه ای سری در حالت عدم اطمینان

مجید علی محمدی اردکانی, حسن حسینی نسب, محمدباقر فخرزاد, حسن خادمی زارع (1394).، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران

38. طراحی الگویی جدید جهت ارزیابی نسبی فرایندهای شبکه ای سری در حالت عدم قطعیت

حسن حسینی نسب, مجید علی محمدی اردکانی, محمدباقر فخرزاد, حسن خادمی زارع (1394).، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران

39. بررسی رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و عوامل موثر بر بهره وری کارکنان بر اساس مدل معادلات ساختاری

محمدباقر فخرزاد (1394).، دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت، تهران

40. مدیریت نساجی سبز با تکید بر سیاست تکنولوژی تقاضا محور

محمدباقر فخرزاد (1394).، چهرمین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای، تهران

41. مسئله زمانبندی جریان کارگاهی غیر جایگشتی با تخصیص اپراتورهای ناهمگن مبتنی بر منحنی یادگیری

محمدباقر فخرزاد (1394).، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها، مشهد

42. هماهنگی زمانبندی تولید و تحویل با رویکرد مسیریابی وسیله نقلیه با در نظر گرفتن پنجره زمانی

محمدباقر فخرزاد (1394).، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها، مشهد

43.

Mohammad Bagher Fakhrzad (2015)., , مشهد

44. بهینه سازی شبه هورمون مصنوع کنترل ربات با الگوریتم برنامه نویسی ژنتیک کارتزین

محمدباقر فخرزاد (1394).، پانزدهمین کنفرانس سیستم های و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند، زاهدان

45. پویایی شناسی رفتاری کنترل موجودی با استفاده از فناوری شناسه فرکانس رادیویی

محمدباقر فخرزاد (1394).، کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، تهران

46. توسعه مدل برنامه ریزی تولید ادغامی در زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن بازیافت محصولات

محمدباقر فخرزاد, حسن خادمی زارع (1394).، کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، تهران

47. الگوریتم آزادسازی لاگرانژ جهت یکپارچه سازی مسائل زمانبندی تولید و تحویل با رویکرد مسیریابی وسیله نقلیه

محمدباقر فخرزاد (1394).، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع، تهران

48. Supply Chain Risk Management A novel model for Supply Chain Risks classification and assessment

Mohammad Bagher Fakhrzad (2015)., , کیش

49. بررسی رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و عوامل موتر بر بهره وری کارکنان بر اساس مدل معادلات ساختاری

محمدباقر فخرزاد, حسن خادمی زارع, احمد حسینی, احمد صادقیه (1393).، کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت، تهران

50. تعیین توالی عملیات تک ماشین با زمان تنظیم چند مشخصه به منظور کمینه کردن زمان تاخیر کل

محمدباقر فخرزاد (1393).، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران

51. تجزیه و تحلیل تقریب دیفرانسلی قانون SPT در زمان بندی تک ماشین با محدودیت قابل دسترسی

محمدباقر فخرزاد (1393).، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران

52. زمانبندی تک ماشین با در نظر گرفتن نت پیشگیرانه ماشیبن آلات

محمدباقر فخرزاد (1393).، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران

53. بهینه سازی استوار مصرف انرژی ماشینها و مجموع وزنی اتمام کارهای زوال پذیر در ماشینهای موازی

محمدباقر فخرزاد (1393).، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران

54. ارائه مدل زمانبندی همزمان کارها و فعالیت نگهداری و تعمیرات روی ماشینهای موازی در زنجیره تامین

محمدباقر فخرزاد (1393).، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران

55. بررسی میزان تاثیر کارکنان مثبت نگر بر تعالی سازمانی سازمان های هوشمند

محمدباقر فخرزاد (1393).، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران

56. بررسی رابطه بین تعهد سازمانی رهبری آمرانه و حمایتی میران(بانک کشاورزی)

محمدباقر فخرزاد (1393).، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران

57. ارائه یک الگورتم برای تخصیص منابع موازی غیر مشابه و زمانبندی فعالیتها با زمان آماده سازی وابسته به توالی

محمدباقر فخرزاد (1393).، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران

58. بررسی تاثیر تعداد ماشین بر مجموع زمان آماده سازی مسئله flowshop با زمان آماده سازی متغیر

محمدباقر فخرزاد (1393).، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران

59. بررسی رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و عوامل موثر بر بهره وری کارکنان با مدل معادلات ساختاری

محمدباقر فخرزاد (1393).، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، تهران

60. ارائه یک مدل ریاضی برنامه ریسی خطی برای تخصیص منابع موازی غیرمشابه و زمانبندی فعالیت ها

محمدباقر فخرزاد (1393).، کنفرانس ملی تحقیق در امور پیشرفته ریاضی، ارومیه

61. مسئله مسیریابی وسایل نقلیه در انبار متقاطع چند محصولی با زمان سرویس فازی

محمدباقر فخرزاد (1393).، چهارمین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین، تهران

62. بررسی عوامل بر انگیزش کارکنان بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

محمدباقر فخرزاد (1393).، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران

63.

ابراهیم توکلی, محمدباقر فخرزاد, احمد صادقیه (1393).، دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه اقتصادی و مدیریت مالی، شیراز

64. نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در زمانبندی ماشین های موازی نامرتبط با احتساب اثر زوال وابسته به جایگاه در زمان پردازش کارها

محمدباقر فخرزاد (1393).، دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار، اصفهان

65. نگهداری تعمیرات دوره ای با زمان آماده سازی وابسته به توالی و زمان پردازش مبتنی بر یادگیری در زمانبندی ماشینهای موازی

محمدباقر فخرزاد (1392).، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران

66. رویکرد شبیه سازی تبرید برای مسئله تولید و تحویل انباشته های اقتصادی باظرفیت تولید و تقاضای احتمالی در یک زنجیره تامین سه مرحله ای

محمدباقر فخرزاد (1392).، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران

67. ارزیابی عوامل صلاحیت پیمانکاران بر اساس روش AHP فازی و DEMATEL فازی (مطالعه موردی صنعت ساخت)

محمدباقر فخرزاد (1392).، اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه های ساخت، مشهد

68. یک رویکرد بهینه سازی پایدار برای زنجیره تامین حلقه بسته چند محصولی تحت عدم قطعیت تقاضا و بازگشت

محمدباقر فخرزاد (1392).، سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست، کرج

69. ارائه یک مدل دو هدفه استوار مکان یابی تسهیلات تحت عدم قطعیت

محمدباقر فخرزاد (1392).، سیزدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران، قزوین

70. ارزیابی توانمندی آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

محمدباقر فخرزاد (1391).، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران

71.

محمدباقر فخرزاد (1391).، اولین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان

72. پیش بینی رضایت شغلی سبک رهبری مدیران و فرهنگ سازمانی

محمدباقر فخرزاد (1391).، اولین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان

73. بعد فراموشی یادگیری سازمانی دیدگاهی نو در مدیریت دانش

محمدباقر فخرزاد (1391).، اولین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان

74. ارائه یک مدل مفهومی مدیریت دانش با استفاده از هوش بازاریابی و کسب و کار

محمدباقر فخرزاد (1391).، اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت، نور

75. یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح خطی مختلط برای ارزیابی اثر یادگیری در مساله برنامه ریزی و زمانبندی پیشرفته

اسماعیل علی نژاد, محمدباقر فخرزاد, محمدمهدی لطفی (1391).، پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، تبریز

76. یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح خطی مختلط برای ارزیابی اثر یادگیری

محمدباقر فخرزاد (1391).، پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، تبریز