دسترسی سریع
محمدباقر فخر‌زاد
استاد، گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم

1. ناظر طرح طراحي زنجيره تأمين انرژي برق تحت ريسك براي شركت توزيع برق استان يزد (1398/09/09)

2. بررسي علل اتفاقات در شبكه هاي اب و فاضلاب و ارائه راهكار جهت كاهش اتفاقات و مديريت هزينه ها استان يزد (1397/10/25)

3. ارزيابي اقتصادي خدمات برونسپاري فعاليتهاي حوزه بهره برداري و ارائه راهكارهاي جهت ارتقا كيفيت خدمات (1397/10/25)