دسترسی سریع
علی فلاحتی

علی فلاحتی

استادیار، گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۳دانشگاه اوتاگو نیوزیلندفیزیولوژی تولید مثل
کارشناسی ارشد۱۳۸۰۱۳۸۲دانشگاه تربیت مدرسزیست‌شناسی
کارشناسی۱۳۷۶۱۳۸۰دانشگاه گیلانزیست‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
بافت‌شناسی
جنین شناسی
فیزیولوژی
بیوشیمی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
توليد مثل و ناباروري
سرطان

اطلاعات تماس

ali.falahati [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/falahati ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232216 38210644