دسترسی سریع
مهدی فلاح تفتی

مهدی فلاح تفتی

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۴۱۳۷۹دانشگاه کاردیف انگلستانمهندسی ترافیک
کارشناسی ارشد۱۳۶۸۱۳۷۰دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی راه و ترابری
کارشناسی۱۳۶۳۱۳۶۸دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی عمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدسرپرست مرکز پژوهشی حمل‌ونقل پایدار
1391-دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی راه و ترابری
1398-دانشگاه یزدعضو کانون تفکر شهر هوشمند
13851389دانشگاه یزدرئیس دانشکده عمران
13841385دانشگاه یزدمعاون دانشکده عمران
1398-وزارت علوم، تحقیقات و فناوریعضو کمیسیون عمران و حمل و نقل
1397-صندوق حمایت از پژوهشگرانعضو کارگروه، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مهندسی ترافیک پیشرفته
طرح هندسی پیشرفته
تکنولوژی حمل و نقل
برنامه‌ریزی حمل و نقل
مهندسی ترافیک
طراحی روسازی راه و آزمایشگاه
طراحی شبکه‌های حمل و نقل شهری
طراحی فرودگاه
ظرفیت راهها و تقاطعها
برنامه ریزی حمل و نقل پیشرفته
روشهای آمار گیری در حمل و نقل و ترافیک
آمار و احتمال مهندسی
پروژه راهسازی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مهندسي ترافيك
سيستمهاي حمل و نقل هوشمند
حمل و نقل و ترافيك پايدار و انسان محور
كاربرد مواد و تكنولوژييهاي نوين و بازيافتي در زيرساختهاي حمل و نقلي

اطلاعات تماس

fallah.tafti [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/fallahtafti ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۰۸
31232469 38200135
اتاق مجازی