لینک های ضروری
مهدی فلاح تفتی

مهدی فلاح تفتی

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۴۱۳۷۹دانشگاه کاردیف انگلستانمهندسی ترافیک
کارشناسی ارشد۱۳۶۸۱۳۷۰دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی راه و ترابری
کارشناسی۱۳۶۳۱۳۶۸دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی عمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدسرپرست مرکز پژوهشی حمل‌ونقل پایدار
1391-دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی راه و ترابری
13851389دانشگاه یزدمدیر گروه عمران
13841385دانشگاه یزدمعاون گروه عمران

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مهندسی ترافیک پیشرفته
طرح هندسی پیشرفته
تکنولوژی حمل و نقل
برنامه‌ریزی حمل و نقل
مهندسی ترافیک
طراحی روسازی راه و آزمایشگاه
طراحی شبکه‌های حمل و نقل شهری
طراحی فرودگاه

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
سیستم‌های هوشمند حمل و نقل
مدل‌سازی و شبیه‌سازی ترافیک
کاربرد شبکه‌های عصبی در مهندسی ترافیک
سیستم‌های حمل و نقل عمومی

اطلاعات تماس

fallah.tafti [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/fallah
https://pws.yazd.ac.ir/fallahtafti ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۰۸
31232469 38200135