لینک های ضروری
محمد‌صابر فلاح‌نژاد

محمد‌صابر فلاح‌نژاد

دانشیار، گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۷دانشگاه صنعتی شریفمهندسی صنایع
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۴دانشگاه صنعتی شریفمهندسی صنایع
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه صنعتی شریفمهندسی صنایع

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13801386ایران خودروکارشناس فرایند تولید

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
برنامه‌ریزی پویا (دکتری)
سیستم‌های صف (کارشناسی ارشد)
آمار مهندسی (کارشناسی)
تئوری احتمال (کارشناسی)
جبرخطی (کارشناسی)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
کنترل کیفیت آماری
برنامه‌ریزی پویا
تفکر بیزی
مدل مارکوف

اطلاعات تماس

fallahnezhad [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/fallahnezhad ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۷
31232548 38211792