دسترسی سریع
محمد‌صابر فلاح‌نژاد

محمد‌صابر فلاح‌نژاد

دانشیار، گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۷دانشگاه صنعتی شریفمهندسی صنایع
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۴دانشگاه صنعتی شریفمهندسی صنایع
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه صنعتی شریفمهندسی صنایع

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13801386ایران خودروکارشناس فرایند تولید

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
برنامه‌ریزی پویا (دکتری)
سیستم‌های صف (کارشناسی ارشد)
آمار مهندسی (کارشناسی)
تئوری احتمال (کارشناسی)
جبرخطی (کارشناسی)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مدل هاي نگهداري و تعميرات و تلفيق با مبحث كيفيت
برنامه ريزي توليد با رويكرد احتمالي
طرح هاي نمونه گيري و تلفيق انها با مباحث نت
خوشه بندي در مباحث نگهداري و تعميرات

اطلاعات تماس

fallahnezhad [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/fallahnezhad ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۷
31232548 38211792
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 18)