لینک های ضروری
مهناز فرهمند

مهناز فرهمند

دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۷دانشگاه اصفهانجامعه‌شناسی بررسی مسائل اجتماعی ایران
کارشناسی ارشد۱۳۷۸۱۳۸۱دانشگاه اصفهانجامعه‌شناسی
کارشناسی۱۳۷۱۱۳۷۴دانشگاه علامه طباطباییعلوم اجتماعی خدمات اجتماعی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدرییس کتابخانه، مرکز اسناد و مدارک علمی
13971399دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های علمی و کاربردی استان
13901392دانشگاه یزدمعاون دانشکده علوم اجتماعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
جامعه‌شناسی علم و تکنولوژی
جامعه‌شناسی معرفت
جامعه‌شناسی فرهنگ
جامعه‌شناسی تغییرات اجتماعی
جامعه‌شناسی انقلاب
جامعه‌شناسی قشرها و نابرابری‌ها
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مسائل جهانی شدن
مبحث هویت
مبحث معنویت
مبحث زنان

اطلاعات تماس

farahmandm [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/farahmand/ ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۲۰۵
31233370 38210643