دسترسی سریع
محمد فرشی
دانشیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش علوم کامپیوتر

1. (ترجمه كتاب) هنر برنامه نويسي چند پردازنده اي (جلد اول)

محمد فرشي, ذريه سلطاني (1395)، دانشگاه يزد

2. (تاليف كتاب) اصول برنامه نويسي كامپيوتر (به زبان سي++)

محمد فرشي, مهديه هاشمي نژاد, محسن علمبردارميبدي, علي شكيبا, مريم بابائي زارچ, خديجه نظري ندوشن (1394)، دانشگاه يزد