دسترسی سریع
محمد فرشی
دانشیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش علوم کامپیوتر
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
  • راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد-با هماهنگي قبلي
    هرهفته
  • حضور-جلسات دفتر نظارت و غيره
    هرهفته
پنجشنبه