دسترسی سریع
محمد فاتحی مرجی

محمد فاتحی مرجی

استاد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش استخراج

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۱۱۳۷۶دانشگاه فنی خاورمیانه آنکارا ترکیهمهندسی معدن- مکانیک سنگ
کارشناسی ارشد۱۳۶۷۱۳۶۹دانشگاه فنی خاورمیانه آنکارا ترکیهمهندسی معدن- مکانیک سنگ
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۶دانشگاه فنی و مهندسی پیشاور پاکستانمهندسی معدن

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1391-دانشگاه صنعتی شاهروددبیر نشریه علمی پژوهشی تونل و فضاهای زیرزمینی
1389-دانشگاه یزدسردبیر نشریه علمی پژوهشی روش‌های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن
13901392دانشگاه یزدمدیر گروه معدن استخراج
13851387دانشگاه یزدمدیر گروه معدن استخراج

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
استاتیک
مقاومت مصالح
مکانیک سنگ
خدمات فنی در معادن
ژئوتکنیک
ریاضیات مهندسی پیشرفته
مکانیک سنگ پیشرفته
مکانیک محیط‌های پیوسته
روش‌های عددی در مکانیک سنگ
کاربرد اجزا محدود
دینامیک سنگ

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مكانيك سنگ و مكانيك شكست سنگ
ژئومكانيك نفت و شكست هيدروليكي
تحليل پايداري تونل و فضاهاي زير زميني
روش هاي تحليلي و عددي، روش المان مرزي

اطلاعات تماس

mfatehi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mfatehi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۱۰
31232593 38210995
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 38)