لینک های ضروری
مهدی فاتحی‌نیا

مهدی فاتحی‌نیا

دانشیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۸۹دانشگاه شهید باهنر کرمانهندسه
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه شهید باهنر کرمانریاضی محض هندسه
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه سیستان و بلوچستانریاضی محض

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13961398دانشگاه یزدرئیس بخش ریاضی محض

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی سیستم‌های دینامیکی
مبانی هندسه
هندسه فرکتال
هندسه منیفلد

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
سیستم‌های دینامیکی
نظریه آشوب
نظریه ارگودیک

اطلاعات تماس

fatehiniam [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/fatehinia ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی،‌ اتاق ۳۰۲
31232716 38210695