دسترسی سریع
مهدی فاتحی‌نیا

مهدی فاتحی‌نیا

دانشیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۸۹دانشگاه شهید باهنر کرمانهندسه
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه شهید باهنر کرمانریاضی محض هندسه
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه سیستان و بلوچستانریاضی محض

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13961398دانشگاه یزدرئیس بخش ریاضی محض

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی سیستم‌های دینامیکی
مبانی هندسه
هندسه فرکتال
هندسه منیفلد

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
هندسه و توپولوژي
سيستمهاي ديناميكي
مدلسازي

اطلاعات تماس

fatehiniam [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/fatehinia ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی،‌ اتاق ۳۰۲
31232716 38210695
اتاق مجازی