دسترسی سریع
محمد‌رضا فاضل

محمد‌رضا فاضل

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش دینامیک و کنترل

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۹۳دانشگاه تربیت مدرسمهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد۱۳۶۷۱۳۷۰دانشگاه صنعتی امیرکبیرمکانیک طراحی کاربردی
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۶دانشگاه فردوسی مشهدمکانیک طراحی جامدات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدرئیس دانشکده مهندسی مکانیک
13941398دانشگاه یزدمدیریت حوزه ریاست
13781381دانشگاه یزدمدیریت اداره کل آموزش
13761378دانشگاه یزدمعاونت گروه مهندسی مکانیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
استاتیک
دینامیک
مقاومت مصالح ۱ و ۲ و ۳
طراحی اجزاء ۱ و ۲
ریاضی مهندسی
ارتعاشات مکانیکی
کنترل اتوماتیک
کنترل پیشرفته
رباتیک

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
كنترل (تطبيقي، فازي و غيرخطي)
ارتعاشات غيرخطي
حل معادلات ديفرانسيل غيرخطي
شناسايي سيستمها

اطلاعات تماس

mfazel [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/fazel ساختمان فنی 2 - دانشکده مهندسی مکانیک، اتاق شماره ۳۷۷
03531232497 03538212781
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 4)