لینک های ضروری
سید ابوالفضل شاهزاده فاضلی

سید ابوالفضل شاهزاده فاضلی

دانشیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش علوم کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۹۱۳۸۴دانشگاه ورسای فرانسهعلوم کامپیوتر
کارشناسی ارشد۱۳۶۶۱۳۶۹دانشگاه صنعتی اصفهانریاضی (آنالیز)
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۶دانشگاه یزدریاضی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-پردیس آزادی دانشگاه یزدعضو شورای تخصصی گروه‌های آموزشی فنی و مهندسی و علوم پایه
1394-دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی پردیس علوم
13921394دانشگاه یزدرییس دانشکده ریاضی
13911392پارک علم و فناوری یزددبیر جشنواره ملی ایده‌های برتر
13881391دانشگاه یزدنماینده تام‌الاختیار آزمون‌های سراسری سازمان سنجش
13891390دانشگاه یزدرییس مرکز استعدادهای درخشان
13851390دانشگاه یزدمدیر کل آموزش

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
جبر خطی عددی پیشرفته (دکتری)
الگوریتم‌های موازی (دکتری)
محاسبات ماتریسی (ارشد)
تکنولوژی ماتریس‌های تنک (ارشد)
الگوریتم‌های موازی (ارشد)
طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها
ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
جبر خطی عددی
برنامه‌سازی پیشرفته
مبانی کامپیوتر
آنالیز عددی۱، ۲
آنالیز ریاضی
معادلات دیفرانسیل
محاسبات عددی
ریاضیات عمومی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
جبر خطی عددی
الگوریتم‌های موازی
آنالیز عددی
سیستم‌های فازی
الگوریتم ژنتیک
بیو انفورماتیک

اطلاعات تماس

fazeli [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/fazeli ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۳۲
31232691 - 31232810 38210695