دسترسی سریع
علیرضا فتوحی فیروز‌آباد

علیرضا فتوحی فیروز‌آباد

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۵دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد۱۳۷۷۱۳۷۹دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی مکانیک طراحی کاربردی
کارشناسی۱۳۷۳۱۳۷۷دانشگاه صنعتی شریفمهندسی مکانیک- جامدات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدعضو شورای بررسی موارد خاص
1396-دانشگاه یزدمدیر امور آموزشی
13991402دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۲) فنی و مهندسی دور هشتم هیئت ممیزه
13941396دانشگاه یزدمدیر دفتر طرح‌های عمرانی
13931394دانشگاه یزدمعاون دفتر طرح‌های عمرانی
13881393دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی
13871388دانشگاه یزدمعاون گروه آموزشی مهندسی مکانیک
13861388دانشگاه یزدرئیس کتابخانه مجتمع فنی و مهندسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
استاتیک
مقاومت مصالح
مواد مرکب
مکانیک محیط‌های پیوسته
الاستیسیته
تئوری ورق و پوسته
مکانیک مواد مرکب
ترموالاستیسیته

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
تحليل مسائل ترك
الاستيسيته و ترموالاستيسيته
مكانيك غيرخطي (تحليل بافت نرم)

اطلاعات تماس

afotuhi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/afotuhi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۲۸
31232499 - ۳۱۲۳۴۰۲۳ 38212781
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 10)