لینک های ضروری
فاطمه قادری

فاطمه قادری

دانشیار، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۹۱۳۸۴دانشگاه تربیت مدرسزبان و ادبیات عربی
کارشناسی ارشد۱۳۷۳۱۳۷۶دانشگاه اصفهانزبان و ادبیات عربی
کارشناسی۱۳۶۸۱۳۷۲دانشگاه اصفهانزبان و ادبیات عربی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدرئیس دانشکده زبان وادبیات
1398-دانشگاه یزدمدیر مسئول نشریه نقد ادب معاصر عربی
13901392دانشگاه یزدمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
13881390دانشگاه یزدرییس دانشکده ادبیات
13841388دانشگاه یزدمدیر گروه زبان و ادبیات عرب

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نقد ادبی
ادبیات تطبیقی
روش تحقیق
مقاله‌نویسی و محاضره
متون معاصر
انشا

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ادبیات معاصر عربی

اطلاعات تماس

ghaderi_m [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/ghaderi ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31233987 38212788