لینک های ضروری
فاطمه قادری
دانشیار، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی

1. بازتاب فرهنگ ايراني و اسلامي در كامل الصناعه اثر مجوسي اهوازي با تكيه بر محتوا و اساليب زباني اين كتاب

فاطمه قادري, فاطمه جمشيدي (1396).، همايش بين المللي نقش و جايگاه عربي نويسان و عربي سرايان ايراني در رشد و شكوفايي فرهنگ و تمدن اسلامي، شيراز

2. كنكاشي در اسبابو علل به كارگيري واژه هاي خاص در نهج البلاغه

فاطمه قادري, احمدرضا پريشاني (1396).، نخستين همايش ملي نهج البلاغه و علوم ادبي، بابلسر

3. بازتاب مضامين انساني و اخلاقي در شعر صقرالشبيب شاعر معاصر كويتي

فاطمه قادري, فاطمه جمشيدي (1395).، ميراث مشترك زبان، ادبيات و فرهنگ فارسي و عربي در حوزه خليج فارس، بوشهر

4. شخصيت پردازي زن در رمان عندما يفكر الرجل اثر خوله قزويني

فاطمه قادري, سعيده رحيمي ناصرو (1395).، همايش جايگاه زنان انديشمند ايران و عرب در گسترش گفتگوهاي فرهنگي، تهران

5. بازنمايي مشكلات زن در مجموعه داستان هاي تائ مربوطه از فاطمه يوسف العلي

مهديه جعفري ندوشن, فاطمه قادري (1395).، همايش جايگاه زنان انديشمند ايران و عرب در گسترش گفتگوهاي فرهنگي، تهران

6. نگاهي تطبيقي به سيماي اسطوره هاي مبارزه ملي فلسطين و ايران در شعر علي فوده و علي موسوي گرما رودي

وصال ميمندي, فاطمه قادري, فاطمه جمشيدي, رضا افخمي عقدا (1394).، كنفرانس بين المللي ادبيات و پژوهش هاي تطبيقي،

7. كشف پاره اي از ديدگاههاي زبان شناسانه ابن درستويه با تكيه بر اثر ناشناخته وي كتاب الكتاب

فاطمه قادري, فاطمه جمشيدي (1394).، همايش ملي جايگاه فارس در عرصه زبان و ادبيات عربي، شيراز

8. بازتاب مولفه هاي بيداري و آگاهي اجتماعي در شعر شاعران معاصر ايران و عراق

فاطمه قادري, فاطمه جمشيدي (1393).، اولين همايش بين المللي ميراث مشترك ايران و عراق، قم

9. نگرشي برتبيين رابطه بينامتنيت با سرقات ادبي

فاطمه قادري, فاطمه جمشيدي (1393).، همايش ملي بينامتنيت(التناص)، قم

10. نگرشي بر تبيين رابطه بينامتنيت و سرفات ادبي

فاطمه قادري, فاطمه جمشيدي (1393).، همايش ملي بينامتنيت(التناص)، قم

11. الياذه الجزائر ايينه تمام نماي الجزاير

فاطمه جمشيدي, فاطمه قادري (1393).، ادبيات معاصر الجزاير، تهران

12. محمد ديب و ثلاثيه الجزائر

فاطمه قادري (1393).، ادبيات معاصر الجزاير، تهران

13. المضامين الاجتماعيه في روايه ابن الفقير لمولود فرعون

مريم كياني, فاطمه قادري (1393).، ادبيات معاصر الجزاير، تهران

14. بررسي تطبيقي رمان ابن الفقير با داستان مدير مدرسه از دبدگاه نقد جامعه شناختي

فاطمه قادري, مريم كياني, مرضيه كاظمي زهراني (1393).، ادبيات معاصر الجزاير، تهران

15. نقش تكنولوژي در توسعه آموزش زبان عربي در ايران

فاطمه قادري (1390).، همايش راهكارهاي توسعه بين رشته اي در حوزه زبان و ادبيات عربي، يزد

16. الترجمه و دورها في التواصل الحضاري بين العرب و الفرس

فاطمه قادري (1389).، ،

17. الادب اهميته و طرق تعليمه

فاطمه قادري (1389).، ،

18. عمر خيام و رباعيات وي در ادبيات معاصر عرب

فاطمه قادري (1389).، چهارمين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام، زاهدان

19. نگاهي به مواضع شهيد صدوقي در باره زنان

فاطمه قادري (1387).، همايش بزرگداشت شهيد محراب حضرت آيت ا... صدوقي، يزد

20. پيامبر اكرم در شعر معاصر الجزاير

فاطمه قادري (1382).، ،

21. تآثير قرآن بر شعر معاصر الجزاير

فاطمه قادري (1378).، ،