لینک های ضروری
فاطمه قادری
دانشیار، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی

1. بازتاب فرهنگ ایرانی و اسلامی در کامل الصناعه اثر مجوسی اهوازی با تکیه بر محتوا و اسالیب زبانی این کتاب

فاطمه قادری, فاطمه جمشیدی (1396).، همایش بین المللی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی، شیراز

2. کنکاشی در اسبابو علل به کارگیری واژه های خاص در نهج البلاغه

فاطمه قادری, احمدرضا پریشانی (1396).، نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی، بابلسر

3. بازتاب مضامین انسانی و اخلاقی در شعر صقرالشبیب شاعر معاصر کویتی

فاطمه قادری, فاطمه جمشیدی (1395).، میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزه خلیج فارس، بوشهر

4. شخصیت پردازی زن در رمان عندما یفکر الرجل اثر خوله قزوینی

فاطمه قادری, سعیده رحیمی ناصرو (1395).، همایش جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب در گسترش گفتگوهای فرهنگی، تهران

5. بازنمایی مشکلات زن در مجموعه داستان های تائ مربوطه از فاطمه یوسف العلی

مهدیه جعفری ندوشن, فاطمه قادری (1395).، همایش جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب در گسترش گفتگوهای فرهنگی، تهران

6. نگاهی تطبیقی به سیمای اسطوره های مبارزه ملی فلسطین و ایران در شعر علی فوده و علی موسوی گرما رودی

وصال میمندی, فاطمه قادری, فاطمه جمشیدی, رضا افخمی عقدا (1394).، کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی،

7. کشف پاره ای از دیدگاههای زبان شناسانه ابن درستویه با تکیه بر اثر ناشناخته وی کتاب الکتاب

فاطمه قادری, فاطمه جمشیدی (1394).، همایش ملی جایگاه فارس در عرصه زبان و ادبیات عربی، شیراز

8. بازتاب مولفه های بیداری و آگاهی اجتماعی در شعر شاعران معاصر ایران و عراق

فاطمه قادری, فاطمه جمشیدی (1393).، اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق، قم

9. نگرشی برتبیین رابطه بینامتنیت با سرقات ادبی

فاطمه قادری, فاطمه جمشیدی (1393).، همایش ملی بینامتنیت(التناص)، قم

10. نگرشی بر تبیین رابطه بینامتنیت و سرفات ادبی

فاطمه قادری, فاطمه جمشیدی (1393).، همایش ملی بینامتنیت(التناص)، قم

11. الیاذه الجزائر ایینه تمام نمای الجزایر

فاطمه جمشیدی, فاطمه قادری (1393).، ادبیات معاصر الجزایر، تهران

12. محمد دیب و ثلاثیه الجزائر

فاطمه قادری (1393).، ادبیات معاصر الجزایر، تهران

13. المضامین الاجتماعیه فی روایه ابن الفقیر لمولود فرعون

مریم کیانی, فاطمه قادری (1393).، ادبیات معاصر الجزایر، تهران

14. بررسی تطبیقی رمان ابن الفقیر با داستان مدیر مدرسه از دبدگاه نقد جامعه شناختی

فاطمه قادری, مریم کیانی, مرضیه کاظمی زهرانی (1393).، ادبیات معاصر الجزایر، تهران

15. نقش تکنولوژی در توسعه آموزش زبان عربی در ایران

فاطمه قادری (1390).، همایش راهکارهای توسعه بین رشته ای در حوزه زبان و ادبیات عربی، یزد

16. الترجمه و دورها فی التواصل الحضاری بین العرب و الفرس

فاطمه قادری (1389).، ،

17. الادب اهمیته و طرق تعلیمه

فاطمه قادری (1389).، ،

18. عمر خیام و رباعیات وی در ادبیات معاصر عرب

فاطمه قادری (1389).، چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، زاهدان

19. نگاهی به مواضع شهید صدوقی در باره زنان

فاطمه قادری (1387).، همایش بزرگداشت شهید محراب حضرت آیت ا... صدوقی، یزد

20. پیامبر اکرم در شعر معاصر الجزایر

فاطمه قادری (1382).، ،

21. تآثیر قرآن بر شعر معاصر الجزایر

فاطمه قادری (1378).، ،