دسترسی سریع
منصور قدیری هراتی

منصور قدیری هراتی

استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۷دانشگاه پونا، شبه قاره هندریاضی محض، گرایش جبر
کارشناسی ارشد۱۳۶۵۱۳۶۹دانشگاه اصفهانریاضی محض، گرایش جبر
کارشناسی۱۳۵۷۱۳۶۵دانشگاه اصفهانریاضی محض

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13751377دانشگاه یزدمعاون دانشکده ریاضی
13701372دانشگاه صنعتی امیر کبیرمدیر مالی اداری دانشکده مهندسی کشتی‌سازی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
جبر پیشرفته
جبر جابجایی
جبر همولوژی
نظریه مجموعه‌های فازی
مبانی جبر
جبر خطی
مبانی ریاضی
معادلات دیفرانسیل

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ابرساختارهاي جبري
جبر جابجايي
مجموعه هاي ناهموار

اطلاعات تماس

mghadiri [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/ghadiri ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۰
31232701 38210695
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 7)