لینک های ضروری
منصور قدیری هراتی
استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۷دانشگاه پونا، شبه قاره هندریاضی محض، گرایش جبر
کارشناسی ارشد۱۳۶۵۱۳۶۹دانشگاه اصفهانریاضی محض، گرایش جبر
کارشناسی۱۳۵۷۱۳۶۵دانشگاه اصفهانریاضی محض

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13751377دانشگاه یزدمعاون دانشکده ریاضی
13701372دانشگاه صنعتی امیر کبیرمدیر مالی اداری دانشکده مهندسی کشتی‌سازی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
معادلات دیفرانسیل
مبانی ریاضی
جبر خطی
مبانی جبر
نظریه مجموعه‌های فازی
جبر همولوژی
جبر جابجایی
جبر پیشرفته

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
جبر همولوژی
نظریه مجموعه‌های فازی
ابرساختارها
جبر جابجایی

اطلاعات تماس

mghadiri [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/ghadiri
https://pws.yazd.ac.ir/ghadiri ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۰
۳۱۲۳۲۷۰۱ ۳۸۲۱۰۶۴۴