دسترسی سریع
اکبر غفوری

اکبر غفوری

استادیار، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش علوم سیاسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۸دانشگاه تهرانعلوم سیاسی، مسائل ایران
کارشناسی ارشد۱۳۶۶۱۳۶۹دانشگاه امام صادق (ع)علوم سیاسی و معارف اسلامی
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۶دانشگاه امام صادق (ع)علوم سیاسی و معارف اسلامی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1402-دانشگاه یزدعضو کارگروه بهره‌وری دانشگاه
1401-دانشگاه یزدمعاون دانشجویی
13921392دانشگاه یزدمعاون اداری مالی
13881392دانشگاه یزدمعاون فرهنگی
13861388دانشگاه یزدرییس دانشکده علوم انسانی
13821384دانشگاه یزدرییس دوره‌های آموزش آزاد
13781382دانشگاه یزدمدیر گروه علوم سیاسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تحولات سیاسی ایران
بازتاب انقلاب اسلامی ایران
فقه سیاسی، انقلاب اسلامی ایران

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مسائل ايران
انقلاب اسلامي
حقوق اساسي
فقه سياسي

اطلاعات تماس

a.ghafoori [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/a.ghafoori/fa ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی
31233298 31232052
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )