دسترسی سریع
حسین قانعی یخدان

حسین قانعی یخدان

دانشیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۸دانشگاه فردوسی مشهدمهندسی مخابرات
کارشناسی ارشد۱۳۶۸۱۳۷۱دانشگاه خواجه نصیر‌الدین طوسیمهندسی مخابرات
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۷دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدرئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
13911393دانشگاه یزدرئیس دانشکده برق و کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
پردازش تصویر، پردازش ویدئو
شبکه‌های عصبی
تئوری اطلاعات و کدینگ
مخابرات ۱
تکنیک پالس
الکترونیک ۱، ۲، ۳

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ردگيري هدف در دنباله هاي ويدئويي
واترماركينگ تصاوير و ويدئوي ديجيتال
استخراج ويژگي و بازيابي تصوير
مقاوم سازي داده هاي ويدئوي فشرده شده

اطلاعات تماس

hghaneiy [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/ghanei ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۲
31232384 38200144
اتاق مجازی