لینک های ضروری
محمد قاسم‌زاده
دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی

1. تاثیر الگوی موضوعی رفتار جستجوی کاربران نوجوان بر پیشنهاد پرس و جو

حیدر قاسم زاده, محمد قاسم زاده, علی محمد زارع بیدکی (1397).، مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران، 16(1)، 51-60

2. Discovering Popular Clicks Pattern of Teen Users for Query Recommendation

, Mohammad Ghasemzadeh, (2018)., International Journal of Engineering (IJE), 31(7), 1205-1214

3. VuWaDB - A Vulnerability Workaround Database

Atefeh Khazaei ghoojdi, Mohammad Ghasemzadeh, Christoph Meinel (2018)., International Journal of Information Security and Privacy, 12(4), 24-34

4. A versioning approach to VM live migration

Majid Tajamolian, Mohammad Ghasemzadeh (2018)., International Journal of Engineering (IJE), 31(11), 1838-1845

5. Categorizing software vulnerabilities using overlapping self-organizing map

Sima Hasanvand, Mohammad Ghasemzadeh (2017)., International Journal of Engineering Research Science, 3(12), 56-61

6. An automatic method for CVSS score prediction using vulnerabilities description

Atefeh Khazaei ghoojdi, Mohammad Ghasemzadeh, Vali Derhami (2016)., JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS, 29(4), 1-8

7. A Hybrid Machine Learning Method for Intrusion Detection

Hamid Reza Hemati, Mohammad Ghasemzadeh, Christoph Meinel (2016)., International Journal of Engineering, Transactions A: Basics, 29(9), 1242-1246

8. Personalization of Search Engines Based-on Comparative Analysis of User Behavior

, Mohammad Ghasemzadeh (2015)., journal of advances in computer research, 6(2), 65-72

9. Comparing K-means Clusters on Parallel Persian-English Corpus

Atefeh Khazaei ghoojdi, Mohammad Ghasemzadeh (2015)., journal of ai and data mining, 3(2), 203-208

10. Complexity Reduction in Finite State Automata Explosion of Networked System Diagnosis

Mohammad Ghasemzadeh (2014)., International Journal of Engineering, Transactions A: Basics, 27(1), 29-32

11. تشخیص خودکار مدولاسیون با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک و شبکه عصبی چند لایه پرسپترون

کریم حسامپور, محمد قاسم زاده (1393).، پردازش علائم و داده ها، 21(1)، 49-58

12. ارائه یک فیلتر ترکیبی هوشمند فازی برای حذف نویز تصاویر پزشکی

سمیه علی اکبری دهکردی, محمد قاسم زاده, ولی درهمی (1393).، هوش محاسباتی در مهندسی برق، 5(3)، 47-53

13. ارائه یک فیلتر نوین فازی-ژنتیک برای حذف نویز تصاویر دیجیتال

سمیه علی اکبری دهکردی, محمد قاسم زاده, علی محمد لطیف (1393).، رایانش نرم و فناوری اطلاعات، 3(3)، 1-10

14. بکارگیری تعمیمی از یک مدل زبانی برای محاسبه اتوماتیک میزان شباهت بین سوالات در پایگاه پرسش و پاسخ راسخون

سارا ایزدی بروجنی, محمد قاسم زاده (1392).، رایانش نرم و فناوری اطلاعات، 2(1)، 69-77

15. An Improved Algorithm for Network Reliability Evaluation

Mohammad Ghasemzadeh (2013)., journal of ai and data mining, 1(1), 19-25

16. QoS-Based web service composition based on genetic algorithm

, Vali Derhami, Mohammad Ghasemzadeh (2013)., journal of ai and data mining, 1(2), 63-73

17. Applying Reinforcement Learning for Web Pages Ranking Algorithms

Vali Derhami, , Mohammad Ghasemzadeh, (2013)., APPLIED SOFT COMPUTING, 13(4), 1686-1692

18. Use of Generalized Language Model for Question Matching

, Mohammad Ghasemzadeh, (2012)., International Journal of Engineering, Transactions A: Basics, (), -

19. A Novel Real-Time Power Aware Routing Protocol for Wireless Sensor Networks

, , Mohammad Ghasemzadeh, Mehdi Agha Sarram (2010)., International Journal of Computer Science and Network Security, 10(4), 300-305