دسترسی سریع
محمد قاسم‌زاده
دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی

1. پيش بيني خودكار راه حل براي آسيب پذيري هاي نرم افزار (1399/07/29)