دسترسی سریع
لیلا غلام‌زاده

لیلا غلام‌زاده

استادیار، دانشکده فیزیک - بخش هسته‌ای

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۰دانشگاه گیلانفیزیک
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۶دانشگاه گیلانفیزیک
کارشناسی۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه گیلانفیزیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
94-دانشگاه یزدناظر تحصیلات تکمیلی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
فیزیک ۱، ۲
فیزیک هسته‌ای
موضوعات ویژه
مکانیک آماری
رادیوایزوتوپ
ترمودینامیک 1 و2
راکتور پیشرفته
مکانیک آماری پیشرفته
ساختار هسته
موضوعات ویژه
راکتور
ریاضی فیزیک

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
حفاظت در برابر پرتو
همجوشي هسته اي
كاربردها
كشاورزي هسته اي

اطلاعات تماس

gholamzadeh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/gholamzadeh ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
312327۷۸ 38200132