دسترسی سریع
لیلا غلام‌زاده

لیلا غلام‌زاده

دانشیار، دانشکده فیزیک - بخش هسته‌ای

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۰دانشگاه گیلانفیزیک
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۶دانشگاه گیلانفیزیک
کارشناسی۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه گیلانفیزیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
941401دانشگاه یزدناظر تحصیلات تکمیلی
13971400دانشگاه یزد-مدیر باشگاه فیزیک
1400-دانشگاه یزداستاد مشاور انجمن علمی فیزیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
فیزیک ۱، ۲
ترمودینامیک 1 و2
مکانیک آماری پیشرفته
فیزیک هسته‌ای
رادیوایزوتوپ
راکتور

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
هسته اي- ساخت كامپوزيت هاي محافظ پرتو ايكس
هسته اي - ساخت پوشش هاي جاذب امواج الكترومغناطيس
شبيه سازي برهمكنش تابش با مواد

اطلاعات تماس

gholamzadeh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/gholamzadeh ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
312327۷۸ 38200132
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 4)