دسترسی سریع
محمد‌تقی گل‌محمدی شورکی

محمد‌تقی گل‌محمدی شورکی

استادیار، گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13931396حوزه علمیه قمفقه و اصول
کارشناسی ارشد۱۳۸۶۱۳۸۸دانشگاه تهرانمدرسی معارف
کارشناسی ارشد13831384مرکز تخصصی حوزه علمیهنهج البلاغه
کارشناسی۱۳۸۰۱۳۸۲حوزه علمیهالهیات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1401-دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده الهیات
1401-دانشگاه یزددبیر شورای انضباطی بدوی دانشگاه
1401-دانشگاه یزدعضو شورای علمی علوم عقلی کرسی‌های ترویجی و تخصصی و نماینده شورای علمی در کمیته دستگاهی
1400-دانشگاه یزدعضو ستاد اقامه نماز
13981402دانشگاه یزدمدیر گروه آموزشی معارف اسلامی
13891392نهاد رهبری دانشگاه یزدمعاون

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تفسیر موضوعی قرآن
تفسیر موضوعی نهج‌البلاغه
انقلاب اسلامی و ریشه ها
دروس ارشد رشته نهج البلاغه

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
تفسير قران و نهج البلاغه
انقلاب

اطلاعات تماس

golmohammadi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/golmohammadi ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233580 38211753
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )