لینک های ضروری
محمدرضا گودرزی

محمدرضا گودرزی

استادیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش آب

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13851391دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی عمران - آب
کارشناسی ارشد13791382دانشگاه شیرازمهندسی عمران - سازه‌های هیدرولیکی
کارشناسی۱۳۷۵۱۳۷۹دانشگاه شهید بهشتی (پردیس عباسپور)مهندسی عمران - آب

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مکانیک سیالات
هیدرولوژی
آب و فاضلاب
سیستم‌های مهندسی عمران
بناهای آبی
تحلیل سیستم‌های منابع آب
هیدرولوژی پیشرفته
مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب
مدل‌سازی کیفی آب‌های سطحی
طراحی سازه‌های هیدرولیکی
مدل‌های ریاضی در هیدرولوژی
جریان درکانال‌های باز

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مدلسازي هيدرولوژيكي
مديريت كيفي و كمي منابع آب
اثر تغييراقليم بر منابع آب
WEF Nexus

اطلاعات تماس

goodarzimr [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/goodarzimr ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، گروه عمران، اتاق ۳۰۳
31233953 38200135