لینک های ضروری
علیرضا گرجی

علیرضا گرجی

استادیار، دانشکده شیمی - بخش شیمی معدنی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۴۱۳۷۹دانشگاه صنعتی اصفهانشیمی معدنی
کارشناسی ارشد۱۳۶۸۱۳۷۰دانشگاه صنعتی اصفهانشیمی معدنی
کارشناسی۱۳۶۴۱۳۶۸دانشگاه مازندرانشیمی محض

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدعضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات
13851387دانشگاه یزدمدیر گروه شیمی
13801381دانشگاه یزدمعاون پژوهشی مجتمع علوم

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شیمی عمومی
شیمی معدنی
نرم‌افزارهای شیمی
طیف‌سنجی در شیمی معدنی
شیمی فیزیک معدنی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
سنتز ترکیبات کوئوردیناسیون

اطلاعات تماس

agorji [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/gorji
https://pws.yazd.ac.ir/gorji ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی، اتاق ۲۳۷
31232668 38210644