دسترسی سریع
علیرضا گرجی

علیرضا گرجی

استادیار، دانشکده شیمی - بخش شیمی معدنی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۴۱۳۷۹دانشگاه صنعتی اصفهانشیمی معدنی
کارشناسی ارشد۱۳۶۸۱۳۷۰دانشگاه صنعتی اصفهانشیمی معدنی
کارشناسی۱۳۶۴۱۳۶۸دانشگاه مازندرانشیمی محض

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدعضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات
13851387دانشگاه یزدمدیر گروه شیمی
13801381دانشگاه یزدمعاون پژوهشی مجتمع علوم

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شیمی عمومی
شیمی معدنی
نرم‌افزارهای شیمی
طیف‌سنجی در شیمی معدنی
شیمی فیزیک معدنی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
سنتز و شناسايي پليمرهاي كوئورديناسيون
سنتز و شناسايي تركيبات كوئورديناسيون

اطلاعات تماس

agorji [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/gorji ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی، اتاق ۲۳۷
31232668 38210644
اتاق مجازی