دسترسی سریع
حمید عباسی

حمید عباسی

استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳84۱۳۹1دانشگاه آمستردام هلندآسیب شناسی ورزشی، حرکات اصلاحی و درمانی
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۴دانشگاه تهرانتربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناسی۱۳۶۹۱۳۷۲دانشگاه شهید باهنر کرمانتربیت بدنی و علوم ورزشی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13971401دانشگاه یزدرئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
13951397دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
13801383دانشگاه یزدمدیر گروه تربیت بدنی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آناتومی
حرکت شناسی
حرکات اصلاحی
بیومکانیک ورزشی
آمار پیشرفته
ورزش و بیماریها
ژیمناستیک
دو و میدانی
ورزشهای رزمی
تنیس روی میز

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
آسيب شناسي ورزشي
حركات اصلاحي و ورزش درماني
رفتار حركتي
بازتواني و نوتواني

اطلاعات تماس

habbassi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/abbasih/fa ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232943 ۳۱۲۳۳۲۸۵
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 6)