دسترسی سریع
حمید عباسی
استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی

1. بررسي اثر 8هفته تمرينات تناوبي كوتاه مدت با شدت بالا بر شاخص هاي مرتبط با سلامتي جسماني و رواني نيروهاي انتظامي شاغل در كلانتري هاي شهر يزد(طرح تحقيقاتي-پژوهشي) (1398/12/20)

2. بررسي اثر 8هفته تمرينات تناوبي كوتاه مدت با شدت بالا بر شاخص هاي مرتبط با سلامتي جسماني و رواني نيروهاي انتظامي شاغل در كلانتري هاي شهر يزد(پيشنهاديه پروژه) (1398/08/18)

3. تاثير بسته هاي تندرستي بر سلامت جسماني، كيفيت زندكي، تروماي تجمعي و كاهش هزينه هاي درمان كاركنان شركت گاز يزد (1397/12/20)