دسترسی سریع
محمدعلی حداد

محمدعلی حداد

استادیار، دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۳دانشگاه فرای آمستردام هلندفیزیک اتمی- ملکولی
کارشناسی ارشد۱۳۸۱۱۳۸۴دانشگاه یزدفیزیک اتمی- ملکولی
کارشناسی۱۳۷۷۱۳۸۱دانشگاه مازندرانفیزیک کاربردی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدمدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی
1399-دانشگاه یزدعضو کارگروه وبومتریک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
فیزیک پایه
بیناب‌نگاری (اسپکتروسکوپی)
فیزیک لیزر
بیناب‌نگاری لیزری (لیزر اسپکتروسکوپی)
نجوم و اخترفیزیک مقدماتی
فیزیک اتمی- مولکولی
آزمایشگاه اپتیک

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
طراحي، ساخت و بكارگيري سامانه هاي پايش ليزري در مشخصه يابي آلودگي هاي محيطي
بينابنگاري ليزري در علوم زيستي و تشخيص هاي پزشكي
طراحي بيناب نگارهاي ليزري كاربردي در حوزه هاي صنعتي و دفاعي
فناوري كوانتومي تجربي

اطلاعات تماس

mahaddad [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/haddad ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک، اتاق ۱۵
31233007 38200132