لینک های ضروری
محمد‌رضا هادیان

محمد‌رضا هادیان

استادیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش آب

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۷دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی آب
کارشناسی ارشد۱۳۷۶۱۳۷۸دانشگاه صنعتی امیرکبیرعمران- سازه‌های هیدرولیکی
کارشناسی۱۳۷۱۱۳۷۶دانشگاه صنعتی امیرکبیرعمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدمعاون آموزشی پردیس فنی و مهندسی
1388-دانشگاه یزدمدیریت مرکز پردازش موازی
13951397دانشگاه یزدرئیس بخش مهندسی عمران- آب
13951397دانشگاه یزدعضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات
13931395دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی
13931394دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی
13861388دانشگاه یزدمعاون گروه آموزشی عمران

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مکانیک سیالات
هیدرولیک بناهای آبی
برنامه‌نویسی کامپیوتر
روش‌های عددی در مهندسی آب
هیدرولیک محاسباتی
هیدرودینامیک
سمینار و روش تحقیق

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
هیدرولیک محاسباتی
مهندسی رودخانه
شبیه‌سازی جریان آب و رسوب
هیدرولیک پل

اطلاعات تماس

mr_hadian [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/hadian
https://pws.yazd.ac.ir/hadian ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۰۷
31232470 38200135