دسترسی سریع
محسن هادی‌زاده

محسن هادی‌زاده

استادیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش فناوری نساجی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13831387دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی نساجی
کارشناسی ارشد13731375دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی نساجی
کارشناسی13651370دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی نساجی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدعضو شورای برنامه ریزی طرح تحول همکاری دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور با جامعه و صنعت
1401-دانشگاه یزددبیر کارگروه تخصصی و عضو گروه بازدیدکننده نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی
1398-دانشگاه یزدعضو کمیته فرهنگی و آموزشی شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه
13971401دانشگاه یزدرئیس گروه کارآفرینی، پژوهش‌های کاربردی و ارتباط با صنعت
13931397دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی نساجی
1396-دانشگاه یزددبیر کارگروه تخصصی و عضو گروه بازدیدکننده‌های دانشگاه‌های آزاد استان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مطالب ویژه ۳
طراحی آزمایش و روش های آماری تحقیق
بافندگی
کنترل کیفیت آماری
تکنیک بافت پارچه

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه
مهندسي ساختمان بافت هاي پزشكي
مدل سازي و هوش مصنوعي
مواد مركب

اطلاعات تماس

hadizadeh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hadizadeh/fa.html ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۱۷
31232563 38209817
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 6)