دسترسی سریع
مسعود حاجی‌زاده میمندی

مسعود حاجی‌زاده میمندی

دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۰۱۳۷۶دانشگاه تهرانجامعه‌شناسی ارتباطات
کارشناسی ارشد۱۳۶۷۱۳۷۰دانشگاه تهرانجامعه‌شناسی
کارشناسی۱۳۵۸۱۳۶۴دانشگاه تهرانعلوم اجتماعی (پژوهشگری اجتماعی)

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدعضو شورای برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشگاه
13931395دانشگاه یزدرئیس بخش جامعه‌شناسی
13891390دانشگاه یزدمدیر گروه جامعه‌شناسی
13861388دانشگاه یزدرییس مرکز تحقیقات علوم انسانی دانشگاه یزد
13851387دانشگاه یزدمدیر گروه جامعه‌شناسی
13841385دانشگاه یزدرییس پژوهشکده تعاون دانشگاه یزد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
جامعه‌شناسی ارتباطات
فلسفه علوم اجتماعی
بررسی مسائل اجتماعی ایران
جامعه‌شناسی ادبیات
جامعه‌شناسی نابرابری‌های اجتماعی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مسائل اجتماعي (اعتياد ،حاشيه نشيني، فقر، فساد اداري و غيره)
مسائل فرهنگي ( حجاب، كمبود مطالعه ،شكاف نسل ها)
جامعه شناسي( ارتباطات ،وسايل ارتباط جمعي و شبكه هاي مجازي)
جامعه شناسي دين ( دين گريزي، مراسم ديني، باورهاي ديني)

اطلاعات تماس

mhadjizadeh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mhadjizadeh ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی،‌ اتاق ۲۳۷
31233551 38210643
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 6)