دسترسی سریع
محسن حکیمی

محسن حکیمی

استادیار، دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدمسئول ارتباط دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی با جامعه و صنعت

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ترمودینامیک
مکانیک آماری
بلورشناسی
مبانی انرژی‌های تجدیدپذیر ۲ (ارشد مکانیک)
مکانیک آماری پیشرفته (ارشد فیزیک)
دروس فیزیک پایه

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
نظريه تقريب كاربردي
نظريه تقريب محض
آناليز تابعي
آناليز مختلظ

اطلاعات تماس

hakimi.m [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hakimi ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232230 38200132