لینک های ضروری
حامد عزیزی بندرآبادی

حامد عزیزی بندرآبادی

استادیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13911396دانشگاه مینهو پرتغالمهندسی زلزله
کارشناسی ارشد13831385دانشگاه تربیت مدرسمهندسی زلزله
کارشناسی13771381دانشگاه یزدمهندسی عمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدسرپرست گروه پژوهشی سازه‌های گلین

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مقاومت مصالح
سازه‌های بنایی مقاوم در برابر زلزله
آمار و احتمال مهندسی کاربرد در مهندسی عمران
استاتیک

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تحلیل خطر احتمالاتی زلزله
توابع شکنندگی لرز ه‌ای
طراحی و ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای براساس عملکرد احتمالاتی
ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای و مقاوم‌سازی ساختمان‌های تاریخی و مصالح بنایی

اطلاعات تماس

hamed.azizi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/hamed.azizi
https://pws.yazd.ac.ir/azizi-bondarabadi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۹
31232465 38200135