دسترسی سریع
حامد عزیزی بندرآبادی

حامد عزیزی بندرآبادی

استادیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13911396دانشگاه مینهو پرتغالمهندسی زلزله
کارشناسی ارشد13831385دانشگاه تربیت مدرسمهندسی زلزله
کارشناسی13771381دانشگاه یزدمهندسی عمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدرئیس اداره ارتباطات و شبکه‌سازی مدیریت همکاری‌های علمی و بین‌المللی
1398-دانشگاه یزدسرپرست گروه پژوهشی سازه‌های گلین

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مقاومت مصالح
سازه‌های بنایی مقاوم در برابر زلزله
آمار و احتمال مهندسی کاربرد در مهندسی عمران
استاتیک

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مرمت پيشگيرانه سازه اي (بهسازي لرزه اي) ساختمانهاي تاريخي
ارزيابي آسيب پذيري (توسعه توابع شكنندگي و آسيب پذيري لرزه اي) سازه ها بويژه سازه هاي بنايي
ساخت و ساز جديد با معماري گلين
بهسازي لرزه اي و طراحي لرزه اي سازه ها بويژه سازه هاي مصالح بنايي

اطلاعات تماس

hamed.azizi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/azizi-bondarabadi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۹
31232465 38200135
اتاق مجازی