لینک های ضروری
سعید حسنی

سعید حسنی

استادیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش متالورژی صنعتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۳دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی مواد
کارشناسی ارشد۱۳۸۷۱۳۸۹دانشگاه صنعتی اصفهانشناسایی و انتخاب مواد‍
کارشناسی۱۳۸۳۱۳۸۷دانشگاه صنعتی اصفهانمتالورژی استخراجی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرئیس گروه برنامه‌ریزی توسعه و آمایش دانشگاه
13931394شرکت ابزار و یراق توسنمعاونت فنی و مهندسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
علم مواد
ترمودینامیک ۲
سینتیک کارشناسی
سینتیک پیشرفته
سیستم‌های چندجزئی
آلیاژهای غیر آهنی
آشنایی با تاريخچه و مبانی مهندسی مواد و متالورژی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
سینتیک
آلیاژهای مغناطیسی
استحاله‌های فازی
فرایندهای ترمومکانیکی
آنالیز حرارتی

اطلاعات تماس

hasani [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hasani ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۱۸
31232601 - 31233117 38210995