لینک های ضروری
صفیه حاتمی

صفیه حاتمی

مربی، دانشکده هنر و معماری - گروه نقاشی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
کارشناسی ارشد۱۳۸۷۱۳۸۹دانشگاه تربیت مدرس تهرانارتباط تصویری
کارشناسی۱۳۸۲۱۳۸۷دانشگاه شهید رجائی تهرانارتباط تصویری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
طراحی سطح یک (۲)
طراحی سطح دو (۱)
طراحی سطح دو (۲)
طراحی سطح دو (۳)
طراحی سطح سه (۲)
طراحی سطح سه (۳)
طراحی پایه (۲)
آشنایی با هنر در تاریخ ۲
مبانی هنرهای تجسمی ۱
هنر و تمدن اسلامی ۱ و ۲
هنر و تمدن ایران(دوره اسلامی)
هندسه مناظر و مرایا
رایانه و نرم افزار (۱)
رایانه و نرم افزار (۲)
تصویر (فتوشاپ و انفورماتیک)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
گرافیک محیطی
فرهنگ‌سازی

اطلاعات تماس

hatami [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/hatami
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها
31234533 36228833