دسترسی سریع
افسانه حاضری

افسانه حاضری

دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی - بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۷دانشگاه RMIT ملبورنعلوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
کارشناسی ارشد۱۳۷۴۱۳۷۷دانشگاه علوم پزشكی ایرانعلوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
کارشناسی۱۳۷۰۱۳۷۴دانشگاه علوم پزشكی ایرانعلوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدرئیس بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
13931396دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی
13901393دانشگاه یزدمدیر گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی
13791381دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدمدیر کتابخانه مرکزی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مرجع‌شناسی عمومی لاتین، مرجع‌شناسی تخصصی، مرجع‌شناسی عمومی فارسی و عربی، اصول كار مرجع، سازمان‌دهی مواد ۱، ۲، ۳، ۴، زبان تخصصی ۱، ۲، ۳، مقدمه‌ای بر کتابداری و اطلاع‌رسانی
آشنایی با روش تحقیق (کارشناسی ارشد)
پایگاه‌های اطلاعاتی علم‌سنجی در ایران و جهان (کارشناسی ارشد)
وب‌سنجی (کارشناسی ارشد)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
انجام مطالعات مبتني بر تحليل استنادي نظير بهره وري پژوهشي و نفوذ علمي
تحليل محتوايي حوزه هاي مختلف از طريق مطالعات هم واژگاني
مطالعه دگر سنجه ها
مطالعه ارتباطات علمي: شامل بررسي وضعيت همكاريهاي علمي و هم نويسندگي

اطلاعات تماس

hazeria [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hazeria ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۱۰۱
312333۸۳ 38210643
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 14)