دسترسی سریع
حسن قاسمی مقدم

حسن قاسمی مقدم

استادیار، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش حقوق

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۹۱دانشگاه تهرانحقوق کیفری و جرم‌شناسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه امام صادق (ع)حقوق جزا
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۳دانشگاه امام صادق (ع)حقوق

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرئیس بخش حقوق
1393-دانشگاه یزدمسئول تاسیس و راه‌اندازی رشته حقوق
1400-دانشگاه یزدعضو شورای انضباطی بدوی دانشگاه
1397-دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌های آزاد استان
13991402دانشگاه یزدرئیس دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ
13951399دانشگاه یزدرئیس بخش حقوق

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آیین دادرسی کیفری
حقوق جزای اختصاصی
حقوق جزای عمومی
متون تخصصی انگلیسی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
آيين دادرسي كيفري تطبيقي
حقوق جزاي اختصاصي تطبيقي
كيفرشناسي
فقه جزايي

اطلاعات تماس

ghasemi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/ghasemi ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی
31232052 31232052
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 1)